Угода

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана УГОДА ПРО КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ (УМОВИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ) (далі - УГОДА) відноситься до сайту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІТЕК» (далі – ТОВ «МІТЕК», Власник сайту), розташованому за адресою www.mitek.kiev.ua.

1.2. Сайт ТОВ «МІТЕК» (далі - Сайт) є власністю ТОВ «МІТЕК».

1.3. Ця УГОДА регулює відносини між ТОВ «МІТЕК» та Користувачами даного Сайту.

1.4. ТОВ «МІТЕК» залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї УГОДИ або змінювати її в цілому без повідомлення Користувача. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї УГОДИ на наявність змін в ній. ТОВ «МІТЕК» рекомендує Користувачу переглядати умови УГОДИ при кожному відвідуванні Сайту з метою отримання актуальної інформації.

1.5. Цей сайт, весь його зміст та/або окремі сторінки (частини) містять професійну спеціалізовану інформацію про рецептурні, безрецептурні препарати, їх властивості, способи застосування та можливі протипоказання, призначену виключно для дипломованих медичних спеціалістів (осіб, які мають спеціальну медичну освіту) та/або для спеціалістів у сфері охорони здоров`я. Зміст Сайту не може бути використаний, як обґрунтування медичних порад, консультацій, рекомендацій з вибору, призначенню та/або застосування лікарського препарату або виробу медичного призначення і не є керівництвом для самостійної діагностики чи лікування. Якщо Користувач не є лікарем або іншим дипломованим спеціалістом у сфері охорони здоров`я, ТОВ «МІТЕК» звертає увагу Користувача на те, що вся інформація, що розміщена на сайті, не може замінити консультацію у дипломованого лікаря і не може бути використана для самостійної постановки діагнозу та самолікування.

1.6. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Користувачем УГОДИ та підтвердження наявності у Користувача спеціальної медичної освіти. У разі, якщо Користувач не є дипломованим медичним спеціалістом, але в порушення цих умов УГОДИ продовжує користуватись та використовувати даний Сайт, ТОВ «МІТЕК» не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті самостійного використання інформації (контенту) Сайту. Користувач робить це самостійно і усвідомлено, розуміючи, що застосування рецептурних/безрецептурних медичних препаратів можливе тільки за призначенням лікаря після попередньої консультації з ним, а САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Наведені нижче терміни, використані в даній УГОДІ, мають таке значення:

2.1.1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІТЕК» - Власник сайту, розташованого на доменному імені www.mitek.kiev.ua, який здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу і супутніх йому сервісів.

2.1.2. Сайт - інформаційний веб-сайт (місце у всесвітній мережі (Інтернет), яке має свою адресу, особистого власника і складається з окремих веб-сторінок), що містить інформацію розміщену Власником сайту.

2.1.3. Адміністрація сайту - уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені ТОВ «МІТЕК».

2.1.4. Користувач сайту www.mitek.kiev.ua (далі - Користувач) - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою всесвітньої мережі (Інтернет) та використовує Сайт.

2.1.5. Контент - вміст, інформаційне наповнення сайту, видання, до контенту відносяться розміщені на Сайті зображення, аудіо-, фото-, відео-, ілюстраційні, текстові та інші матеріали.

2.1.6. Зміст Сайту (далі – Зміст, Контент, Матеріали) – охоронювані законом результати інтелектуальної діяльності, включаючи тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові та інші твори, призначені для користувача інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи інші засоби індивідуалізації товарів та учасників господарського обігу, програми для електронних обчислюваних машин (ЕОМ), бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного змісту, що входить до складу Сайту та інші об'єкти інтелектуальної власності всі разом та/або окремо, що містяться на Сайті.2.2. Всі інші терміни та словосполучення тлумачаться відповідно до вимог чинного законодавства України та звичаїв ділового обороту.

3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

3.1. Власник сайту надає Користувачу наступні види послуг (сервісів):

3.1.1 Доступ до електронного контенту на платній та/або безоплатній основі для перегляду контенту.

3.1.2. Доступ до засобів пошуку та навігації Сайту.

3.1.3. Надання Користувачу можливості розміщення повідомлень, коментарів, рецензій користувачів, виставлення оцінок контенту Сайту.

3.1.4. Інші види послуг (сервісів), що реалізуються на сторінках Сайту.

3.2. З метою належного надання Користувачу доступу до сайту Власник сайту має право отримувати, зберігати, обробляти використовувати знеособлену загальну інформацію у вільному вигляді для підрахунку даних, таких як: загальна кількість відвідувань сайту, IP-адреса Користувачів, дата і час відвідування, тип і мова браузера, файли cookies, кількість відвідувань кожної сторінки сайту, найменування провайдерів послуг доступу до мережі Інтернет, доменних імен провайдерів послуг Інтернету Користувачів, які надають їх Користувачам сайту. Це потрібно для коректної роботи Сайту, надання послуг Сайту, оптимізації його роботи, а також для захисту цілісності інформаційного простору Сайту.

3.3. ТОВ «МІТЕК» може використовувати IP-адреси для ідентифікації комп’ютерів, які належать Користувачам Сайту, у випадку, коли це необхідно для дотримання чинного законодавства України, правил використання Сайту або захисту товарів та послуг Власника сайту, самого Сайту або інших Користувачів від порушень чинного законодавства України.

3.4. Під дію цієї УГОДИ підпадають всі існуючі (реально функціонуючі) на даний момент послуги (сервіси) Сайту, а також будь-які їхні подальші модифікації, які з'являться надалі, додаткові послуги (сервіси) Сайту. Сайт розроблений для надання загальної інформації про ТОВ «МІТЕК» та його послуги, продукцію тощо.

3.5. Доступ до Сайту надається на безоплатній основі. Адміністрація сайту не надає послуги по медичному консультуванню.

3.6. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України та даною УГОДОЮ. Весь контент, що знаходиться на Сайті, належить ТОВ «МІТЕК» і не може бути використаний без письмового дозволу Власника Сайту. ТОВ «МІТЕК» не гарантує, що використання матеріалів, розміщених на Сайті, не буде порушувати права третіх осіб. Контент, що розміщений на сайті, не повинен тлумачитись як пряме, непряме право на використання інформації та/або ліцензії та інших дозвільних документів, тощо ТОВ «МІТЕК» (включаючи товарний знак, фірмову назву, тощо).

3.7. Зміст, опублікований на Сайті, захищений авторським правом відповідно до законодавства України та міжнародного авторського права і знаходяться у володінні або користуванні ТОВ «МІТЕК» або сторони, яка є постачальником Власнику сайту матеріалів.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Адміністрація сайту має право:

4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом в односторонньому порядку, а також в односторонньому порядку змінювати зміст даного Сайту. Зміни набирають чинності з моменту публікації нової редакції УГОДИ на Сайті.

4.1.2. Обмежити доступ до Сайту Користувачу без пояснення причин такого обмеження.

4.1.3. Встановлювати/змінювати в односторонньому порядку розмір оплати, що стягується за надання доступу до використання Сайту.

4.1.4. Розміщувати на сайті посилання на інші сторінки (сайти) в всесвітній мережі (Інтернет), ТОВ «МІТЕК» не несе відповідальності за зміст (сторінки) сайту за таким посиланням. Перехід за посиланнями на інші сайти (сторінки) здійснюється виключно на страх та ризик Користувача.

4.1.5. ТОВ «МІТЕК» має право посилати своїм користувачам інформаційні повідомлення на електронну пошту (e-mail), у вигляді SMS на мобільний телефон та інші засоби зв’язку, використовуючи надані Користувачем дані (поштова адреса, e-mail, мобільний телефон, факс, тощо).

4.1.6. ТОВ «МІТЕК» має право популяризувати і просувати Сайт будь-якими не забороненими законодавством України способами та має право розміщувати матеріали рекламного характеру на будь-якій сторінці Сайту, включаючи, але не обмежуючись, контекстною рекламою, банерами, а також відео, фото та інтерактивними рекламними роликами на Сайті.

4.1.7. Власник сайту має право застосовувати до Користувача, що порушує умови цієї УГОДИ, передбачені УГОДОЮ заходи впливу, а також вимагати застосування до Користувача санкцій та відповідальності, які передбачені законодавством України.

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених УГОДОЮ та не заборонених законодавством України.

4.3. Користувач Сайту зобов'язується:

4.3.1. Дотримуватися при використанні Сайту майнових і немайнових прав Власника сайту, авторів та інших правовласників.

4.3.2. Не вживати дій, які можуть розглядатися, як такі, що порушують нормальну роботу Сайту.

4.3.3. Не поширювати з використанням Сайту будь-яку заборонену законодавством України інформацію та конфіденційну/охоронювану законодавством України інформацію.

4.3.4. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушено конфіденційність інформації, що охороняється законодавством України.

4.3.5. Не використовувати Сайт для розповсюдження інформації рекламного характеру, крім, як за письмовою згодою Адміністрації сайту.

4.3.6. Не використовувати сервіси Сайту з метою:

4.3.6.1. Завантаження контенту, який є незаконним, шкідливим (містить віруси, тобто програми, які заважають нормальній роботі комп'ютера), порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть та/або дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості та/або образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.

4.3.6.2. Спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон, що діють на території України.

4.3.6.3. Представлятися та або видавати себе за іншу людину або представника організації без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників даного Сайту.

4.3.6.4. Введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-якого Товару з каталогу розміщеного на Сайті.

4.3.6.5. Не використовувати сервіси Сайту з метою перешкоджання нормальній роботі Сайту та/або порушення чинного законодавства України.

4.4. Користувачу забороняється:

4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту даного Сайту.

4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту.

4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного Сайту.

4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій Сайту, будь-яким системам або мережам, що належать до даного Сайту, а також до будь-яких послуг, пропонованим на Сайті.

4.4.5. Порушувати систему безпеки на Сайті або в будь-якій мережі, що відноситься до Сайту.

4.4.6. Виконувати зворотний пошук, відслідковувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту.

4.4.7. Використовувати Сайт і його зміст у будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права Власника сайту або інших осіб.

4.4.8. Інші дії, які можуть заважати нормальній роботі Сайту та/або порушують чинне законодавство України.

5. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

5.1. Сайт і Зміст, що входить до складу Сайту, належить ТОВ «МІТЕК» і управляється Адміністрацією сайту.

5.2. Зміст Сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано або поширене будь-яким іншим способом, а також розміщено в всесвітній мережі (Інтернет) без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту. Користувач має право скачувати матеріали, що розміщені на сайті, для некомерційного приватного використання, при умові збереженні всіх авторських прав ТОВ «МІТЕК» (тобто, при приватному (некомерційному) використанні контенту Сайту, Користувач в обов’язковому порядку повинен вказувати джерело матеріалу, включаючи даний сайт, Власника сайту та інші повідомлення про права власності у разі їх наявності). Користувач не має права змінювати, розповсюджувати, копіювати зміст Сайту, включаючи текст, зображення, аудіо, відео та фото, для громадських, комерційних та інших цілей.

5.3. Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію. Торгова марка, логотип, емблема, герб, бренд, марки окремих продуктів та інші засоби індивідуалізації товарів та учасників господарського обігу, що розміщені на сайті, є зареєстрованими засобами індивідуалізації (торговими знаками, логотипами, тощо) ТОВ «МІТЕК» та/або зареєстрованими торговими марками контрагентів ТОВ «МІТЕК». Ці знаки не можуть бути використані без письмового дозволу ТОВ «МІТЕК» та/або третьої особи, яка може бути власником засобу індивідуалізації товарів та учасників господарського обігу (товарного знаку, торгової марки, тощо). Використання або посилання на будь-яку інформацію, розміщену на Сайті, за винятком випадків, передбачених даною УГОДОЮ, заборонено.

5.4. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.

5.5. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису або пароля або будь-якого іншого порушення системи безпеки.

5.6. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати акаунт Користувача.

5.7. Ця УГОДА поширює свою дію на всі додаткові положення й умови про покупку Товару, надання послуг, тощо, що надаються на Сайті.

5.8. Інформація, яка розміщується на Сайті не повинна тлумачитися, як зміна цієї УГОДИ.

5.9. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку товарів, послуг, тощо пропонованих на Сайті, та/або вносити зміни в ціни, умови придбання/надання товарів та/або послуг, що пропонуються на Сайті.

5.10. Користувачі Сайту використовують сайт та його зміст на власний страх та ризик.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Будь-які збитки, які Користувач може понести у разі навмисного або необережного порушення будь-якого положення цієї УГОДИ, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються. Користувач самостійно відшкодовує будь-які збитки (у тому числі упущену вигоду, моральну та іншу шкоду), що виникли у інших Користувачів, третіх осіб або Власника сайту внаслідок порушення, даної УГОДИ та/або розміщення на Сайті персональних відомостей, а також здійснення інших дій в зв'язку з використанням Сервісу.

6.2. ТОВ «МІТЕК» не несе відповідальності за:

6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.

6.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки пов'язані з їх роботою.

6.2.3. Належне функціонування Сайту, у випадку, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов'язань по забезпеченню Користувачів такими засобами.

6.2.4. ТОВ «МІТЕК» не несе відповідальності за будь – які посилання на даний Сайт, за зміст інших сайтів, публікацій, відео та аудіо матеріалів, які публікуються поза даним Сайтом. Посилання (у будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщена на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг, діяльності, тощо) з боку ТОВ «МІТЕК».

6.2.5. Власник сайту та будь-які інші особи, що брали участь у створенні, підтримці, хостингу сайту не несуть відповідальності за будь-які збитки та негативні наслідки, що стались внаслідок використання Сайту та/або його контенту.

6.2.6. Уразі розміщення Адміністрацією сайту інформації про буд-які заходи (культурного характеру, семінари, тренінги тощо) ТОВ «МІТЕК» не несе відповідальності за дію чи бездіяльність організаторів таких заходів та спричинені несприятливі наслідки для Користувача.

7. ПОРУШЕННЯ УМОВ

7.1. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно у зв'язку з розслідуванням чи скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися в права Власника сайту або в права інших Користувачів Сайту.

7.2. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме необхідною для виконання положень чинного законодавства або судових рішень, забезпечення виконання умов цієї УГОДИ, захисту прав або безпеки назва організації, Користувачів.

7.3. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає або дозволяє таке розкриття.

7.4. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити та/або заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю УГОДУ або інші положення документів, які визначають умови користування Сайтом, а також у разі припинення дії Сайту або з причин технічної неполадки або проблеми.

7.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів між Сторонами цієї УГОДИ обов'язковою умовою до звернення до суду є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При неможливості вирішити суперечку в добровільному порядку будь-яка з Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їм чинним законодавством України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту не приймає пропозиції від Користувача щодо змін цієї УГОДИ.

9.2. Відгуки, коментарі, питання, дані, пропозиції Користувача, розміщені на Сайті та/або передана інформація Користувачем Адміністрації сайту через електронну почту або будь-яким іншим способом не є конфіденційною інформацією і може бути використана Адміністрацією сайту без обмежень. Будь-яка інформація, що передається Користувачем на Сайт, може бути використана ТОВ «МІТЕК» в будь-яких цілях в рамках діючого законодавства України.

9.3. ТОВ «МІТЕК» не гарантує точність та актуальність надання інформації розміщеної на сайті. Власник сайту не несе відповідальності за будь-які дії та наслідки таких дій, реалізованих на основі поданої інформації на Сайті. Власник сайту не гарантує, що використання змісту Сайту не порушить/порушує права третіх осіб. Власник сайту не несе відповідальності за друкарські помилки та інші помилки, або неточності у матеріалах Сайту. Зміст Сайту носить виключно інформаційний характер.

9.4. Власник Сайту не гарантує, що: сервіси відповідають/відповідатимуть вимогам Користувача; сервіси будуть надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок; результати, які можуть бути отримані з використанням сервісів, будуть точними і надійними і можуть використовуватися для будь-яких цілей або в будь-якій якості (наприклад, для встановлення та/або підтвердження будь-яких фактів); якість будь-якого продукту, послуги, інформації тощо, отриманих з використанням сервісів, та інформації, яка розміщена на Сайті буде відповідати очікуванням Користувача.

9.5. Цей Сайт створений для користувачів, які знаходяться на території України. Якщо Користувач знаходиться в іншій країні, Користувач самостійно перевіряє чи не покладає на нього чинне законодавство країни перебування додаткових обмежень, що пов’язані із використанням цього Сайту. Користувач несете персональну відповідальність за дотримання законодавства країни перебування.

9.6. Інформація, на Сайті надається за принципом «як є» («as is»), тобто в тому вигляді, в якому вона доступна на момент надання, при цьому ніяких гарантій прямих або непрямих, не надається. Користувач приймає інформацію на сайті «з усіма недоліками», які проявилися одразу або не відразу.

ЗАЛИШИЛИСЯ ЗАПИТАННЯ?
задайте їх нам